สุริยะฟาร์มได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ.2539โดยการเริ่มเลี้ยงวัวนมต่อมาประมาณปี 2545ได้เริ่มทดลอง ซื้อแพะมาเลี้ยง 2ตัว จึงพบว่าแพะเป็นสัตว์ที่น่ารักมากมีความเป็นมิตรกับคนสูงมีชีวิตชีวาจึงซื้อแม่พันธุ์มาเพิ่มเลี้ยงมาเรื่อย ๆ ด้วยความรักความเอาใจใส และความผูกพันระหว่างคนกับแพะที่ฟาร์มของเรามีชื่อเรียกทุกตัวและสนิทกับคนมากๆเวลามีแขกแวะมาเยี่ยมชมฟาร์มของเราก็จะออกมาต้อนรับโดยเฉพาะลูกแพะเล็กๆจะออกมาให้คนอุ้ม และป้อนน้ำนมเป็นประจำ ตอนเริ่มแรกฟาร์มเราเลี้ยงแพะเพื่อจำหน่ายสายพันธุ์ และน้ำนมแพะพลาสเจอร์ไรด์ ต่อมาปี2551จึงเริ่มคิดทำอย่างไรเพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้น้ำนมแพะ เพราะทางฟาร์มมีค่าใช้จ่ายในการให้อาหารแพะและ เสริมน้ำนมลูกแพะทุกตัวให้อยู่สุขสบายและกินอิ่มพอดีมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาฯ พานักศึกษาปริญญาโทมาดูงานที่ฟาร์ม อาจารย์จึงแนะนำให้นำน้ำนมแพะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งภายในและภายนอก มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางฟาร์มจึงไปอบรมหลักสูตร “การแปรรูปจากน้ำนมแพะ”รุ่นที่ 3จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม จึงได้กลับมาผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากน้ำนมแพะออกมาจำหน่าย จนถึงปัจจุบัน

ทางสุริยะฟาร์ม เน้นการรักษาคุณภาพสินค้าทุกชนิด ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน จึงมีลูกค้าประจำทั้งจากการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ำนมแพะ และผู้สนใจอาชีพการเลี้ยงแพะ แวะมาเยี่ยมเนียนเป็นประจำ สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบันใช้ชื่อว่า a-lice (อลิส) ภาษาอังกฤษแปลว่าชื่อผู้หญิง แต่ถ้สเป็นภาษาสวีเดนที่ลูกค้าให้มา แปลว่า สิ่งที่สวยงามที่มาจากสรวงสวรรค์

           และขนาดนี้ทางสุริยะฟาร์มได้เข้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการชื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครีมและโลชั่นจากน้ำนมแพะ โดยผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบโครงการคือ รศ.ดร.วัชรี คุณกิติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาคุณภาพและความคงทนของสินค้า โดยทางฟาร์มได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)เครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การสนับสนุนโครงการ 50%นอกจากนี้ทางสุริยะฟาร์มได้เข้าเรียนหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC)ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมหลังจากจบหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเข้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI)โดยมี ดร.ธีรพงศ์  คณาศักดิ์ เป็นผู้จัดการศูนย์ และได้พาสุริยะฟาร์มไปเข้าโครงการต่าง ๆ เช่น

1.                               ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ เปิดประตูสู่ประเทศอาเซียน Asean SMEs Flying Geese และได้รับรางวัล SMEs Best Practicesจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) จากกระทรวงอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณ50,000บาท เพื่อนำมาพัฒนาแพกเก็จจิ้งการคัดเลือกจากศูนย์อุตสาหกรรมภาค6เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ได้รับงบประมาณ 150,000บาท เพื่อพัฒนาทำเว็บไซด์,เครื่องบรรจุครีมและโลชั่น ทำการวิจัย,จัดทำระบบงานบัญชีซึ่งปัจจุบันสุริยะฟาร์มได้จดทะเบียนเป็น หจก.บุสยาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยศูนย์เทค โยโลยีเคลื่อนที่ได้จัดทำบล็อกสบู่ให้ทางเราได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย(สสว)ให้เข้าโครง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี

5.                           เราได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง2555จากสสว.โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ในกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการSMEsพื้นที่ภาคอีสานได้รับคัดเลือกจากหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเข้าโครงการSMEsclinic Product International Korat (PIK SMEs)

           จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือทางฟาร์มได้นำน้ำนมเหลือง (Colostroms) ของแม่แพะที่ออกลูกวันแรกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆผสมผสานคุณค่าของสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งโปรตีนวิตามินอีกจำนวนมาก จากธรรมชาติ มารวมเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของฟาร์ม คือ

-ครีมหน้าใสน้ำนมแพะผสมทองคำ -สบู่หัวน้ำนมแพะผสมทองคำ -สบู่เหลวน้ำนมแพะ
-โลชั่นน้ำนมแพะ -ครีมหน้าใสน้ำนมแพะ -ครีมบำรุงรอบดวงตา
-สบู่หัวน้ำนมแพะ -สบู่นมแพะสูตรเข้มข้น

1.                           ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของสุริยะฟาร์มได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้จดแจ้งผลิตเครื่องสำอางควบคุม จากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

        ศูนย์ประสานงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏนครราชสีมาชั้น 2 อาคารทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมาโทร/โทรสาร.044-251106 e-mail: nrru-ubi@hotmail.com http://www.nrruubi.com/